VATM: Khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, phòng chống dịch COVID-19