VATM - Khởi công công trình trạm Radar thứ cấp Quy Nhơn