VATM Khởi công Dự án thành phần 2 - Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 “Các công trình phục vụ Quản lý bay”