VATM: Ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống ATM EUROCAT-X