VATM: Ký kết hợp đồng gói thầu số 9 “Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình” dự án Trung tâm Kiểm soát Không lưu Hồ Chí Minh