VATM ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội