VATM: Ký kết văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ Thông báo tin tức Hàng không với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).