VATM làm việc với Trường Đại học Hàng không Saint Petersburg về hợp tác đào tạo