VATM lọt Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2022