VATM-NAVBLUE: Rà soát thiết kế chi tiết phương thức bay cho khu vực sân bay Nội Bài và họp về nội dung tối ưu hoá phân khu đường dài