VATM nhận Thư khen của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam