VATM: Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), cờ truyền thống của Tổng công ty