VATM phê duyệt phương án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay tại Cảng Hàng không Điện Biên