VATM: Sơ kết thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016