VATM tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19