VATM tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ