VATM: Chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh