VATM tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19