VATM: Tham gia diễn tập cấp quốc gia đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng