VATM tham dự các hội nghị Nhóm chuyên trách về khí tượng hàng không