VATM tham dự các sự kiện do CANSO tổ chức tại Geneva Thụy Sỹ