VATM tham dự hội nghị CANSO Châu Á - Thái Bình Dương năm 2023