VATM tham dự Hội nghị CANSO khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 2019