VATM tham dự Hội nghị hiệp đồng Quản lý không lưu giữa vương quốc Campuchia, Lào và Việt Nam