VATM tham dự Hội nghị lần thứ 02 Nhóm hiệp đồng ATM khu vực Nam Á, Ấn Độ Dương và Đông Nam Á (SAIOSEACG/2)