VATM tham dự Hội nghị lần thứ 2 Uỷ ban ANSP khu vực châu Á- Thái Bình Dương (AAC/2)