VATM tham dự Hội nghị Nhóm chuyên trách thực hiện Hệ thống Quản lý không lưu tự động