VATM tham dự Hội nghị Sơ kết công tác an toàn 6 tháng đầu năm và Tổng kết 6 năm thực hiện chương trình an toàn Quốc gia