VATM: Tham dự Hội thao lực lượng vũ trang dân quân tự vệ Quận Long Biên năm 2016