VATM: Tham dự Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam.