VATM tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Hàng không Việt Nam 2023