VATM tham gia khóa học Hệ thống quản lý thông tin mở rộng (SWIM) tại Học viện Đào tạo phát triển IATA