VATM: Thành lập Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng của ngành Giao thông vận tải và đơn vị