VATM tiếp và làm việc với Công ty DFS Aviation Services (Đức)