VATM: Tổ chức diễn tập khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp năm 2016