VATM: Tổ chức gặp mặt cán bộ, nhân viên hưu trí nhân dịp Tết Ất Mùi - 2015