VATM tổ chức gặp mặt truyền thống nhân dịp Năm mới 2023