VATM tổ chức Hội nghị Công tác bảo đảm kỹ thuật trang thiết bị khí tượng