VATM: Tổ chức Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo An toàn Quý I/2017