VATM: Tổ chức Lễ ra quân đầu xuân Ất Mùi tại công trường xây dựng Đài KSKL Cảng HKQT Cát Bi