VATM: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua - khen thưởng