VATM: Tổ chức trao giải tác phẩm dự thi sáng tác logo, cờ truyền thống