VATM: Tổng kết rút kinh nghiệm hội thao Dân quân tự vệ quận Long Biên 2017