VATM: Triển khai công tác tổ chức, cán bộ của Ban Quản lý dự án Long Thành và Ban Quản lý dự án ATCC/HCM