VATM triển khai phát hành NOTAM mở lại đường bay quốc tế thường lệ