VATM: triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho người lao động khu vực Hà Nội