VATM: tuyển chọn học viên khu vực phía Bắc tham dự chương trình XHH đào tạo Kiểm soát viên không lưu