VATM và Công an Thành phố Hồ Chí Minh ký Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay