VATM và Lữ đoàn Không quân 918 ký kết văn bản phối hợp