VATM vinh dự nhận giải thưởng an toàn toàn cầu 2015 của CANSO